O metodach | Angielski Zakątek

Metody nauczania

Metody stosowane w nauczaniu dostosowujemy do potrzeb naszych kursantów, tak, aby efekt końcowy pokrywał się z ich celami. Dlatego inne metody będziemy stosować wobec dorosłych klientów, np., korporacyjnych, chcących usprawnić swoją komunikację branżową, a inne wobec uczniów w wieku szkolnym, których potrzeby wiążą się z doskonałym zdaniem czekających ich egzaminów. Jeszcze inne metody będziemy używać wobec małych dzieci, które najskuteczniej uczą się przez interaktywną zabawę. Tak czy inaczej, wiemy co robimy i możemy się pochwalić niemal doskonałą skutecznością (jak dotąd średnia ocena procentowa wszystkich naszych maturzystów wynosi (92,4%). 

Jak coś robić to dobrze, dlatego my nie uciekamy od poprawności językowej. To ważne, aby być dobrze zrozumianym, kiedy się ma coś do powiedzenia. Poza tym, dla tych kursantów, którzy uczą się w szkołach języka angielskiego i są oceniani na świadectwach, uczenie się poprawnego języka może mieć ogromne korzyści!

Podczas zajęć będziemy:

  • uczyć się poprzez gry i zabawy komunikacyjne, dzięki którym nauczymy się wymieniać poglądy i doświadczenia, czy po prostu rozmawiać w języku angielskim;
  • przeprowadzać improwizacje symulujące realne sytuacje, a występujące błędy będziemy korygować;
  • wykorzystywać m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, piosenki, programy TV i reklamy;
  • skupiać się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych tj.: na słuchaniu, mówieniu, czytaniu oraz pisaniu;
  • kłaść największy nacisk na komunikację werbalną w różnych sytuacjach: ogólnej, szkolnej, biznesowej, towarzyskiej, itp
  • stosować różnorodne ćwiczenia, które będą zachęcać kursantów do spontanicznych i kreatywnych zachowań podczas zajęć;
  • pracować wykorzystując nowoczesne techniki edukacyjne, przy zastosowaniu TIK z użyciem tablic interaktywnych.