Kursy w szkole

Kursy w szkole
 kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym  30 min. - 8 x w miesiącu 
 kurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej  45 min. - 8 x w miesiącu
 kurs dla klas 4-8 szkoły podstawowej  60 min. - 8 x w miesiącu
 kurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych  60 min. - 8 x w miesiącu
 kurs dla maturzystów  90 min. - 8 x w miesiącu
 intensywny kurs maturalny  90 min. - 12 x w miesiącu
 kurs dla dorosłych*  90 min. - 8 x w miesiącu
 kurs przygotowujący do FCE  90 min. - 8 x w miesiącu
 kurs Business English lub branżowy  90 min. - 8 x w miesiącu
lekcje indywidualne - 60 min  
lekcje indywidualne - 90 min  
   
Zobacz także ofertę dodatkową.  
* Możliwe inne warianty zajęć po indywidualnych ustaleniach.